פרטי יצירת קשר

אוסנת אלרון
מהנדסת המועצה

ליאורה יעיש
מזכירת מהנדסת ומזכירת הועדה

מחלקת הנדסה

אדר צידקיהו
בודקת היתרים/מידענית

שלי כהן
בוודקת היתרים

אדר אילוז
בוודקת היתרים

שושי טלקר-גולן
בוודקת היתרים

יאיר שינובר
מנהלת מחלקת הפיקוח על הבניה

עמוס פרקש
מפקח בניה

בימים שני 8:30-11:00 ושלישי 15:00-17:30

אגף הנדסה אמון על נושא התכנון והבנייה במועצה, ובראשו עומדת מהנדסת העיר אדר' אסנת אלרון.


יחידות האגף: תכנון עירוני, רישוי בנייה, מידע, השבחה, פיקוח, תשתיות, תנועה, נכסים ובניה ציבורית.  

האגף פועל למימוש החזון העירוני, בדבר יצירת סביבה עירונית איכותית, ירוקה, נגישה ובטוחה, לשימור ושיפור איכות החיים של תושבי אזור תוך התחשבות בצרכי התושבים והסביבה.

הודעה חשובה

בימים אלו מבוצע פרויקט סריקה וטיוב של תיקי הבניין, אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

התיקים הבאים לא יהיו זמינים לעיון עד להודעה חדשה, אלא בהזמנה מראש (קובץ סרוק). 

גושים

6807, 6042, 6040, 6039, 6025, 6003, 6001

ובנוסף

6010/162

6024/114 

6840/30+31

חלקות 86-173 בגוש 6026

יש לוודא מראש כי התיק זמין לעיון במשרדי הוועדה באמצעות שליחת מייל הכולל פרטי גוש וחלקה למייל זה: [email protected]

באתר ניתן לצפות ולקבל התראות בזמן אמת, לפי כתובת מגורים או העדפה גיאוגרפית, על תוכניות בנייה חדשות וקיימות ורישיונות לכריתת עצים