פרטי יצירת קשר

אוסנת אלרון
מהנדסת המועצה

ליאורה יעיש
מזכירת מהנדסת ומזכירת הועדה

עובדי מחלקת הנדסה

אבי כהן
מידען והשבחה

שלי כהן
בוודקת היתרים

שושי טלקר-גולן
בוודקת היתרים

יאיר שינובר
מנהלת מחלקת הפיקוח על הבניה

עמוס פרקש
מפקח בניה

בימים שני 8:30-11:00 ושלישי 15:00-17:30

אגף הנדסה אמון על נושא התכנון והבנייה במועצה, ובראשו עומדת מהנדסת העיר אדר' אסנת אלרון.


יחידות האגף: תכנון עירוני, רישוי בנייה, מידע, השבחה, פיקוח, תשתיות, תנועה, נכסים ובניה ציבורית.  

האגף פועל למימוש החזון העירוני, בדבר יצירת סביבה עירונית איכותית, ירוקה, נגישה ובטוחה, לשימור ושיפור איכות החיים של תושבי אזור תוך התחשבות בצרכי התושבים והסביבה.

הודעה חשובה

 
כל ארכיב הוועדה סרוק וניתן לצפיה באתר הועדה לתכנון ובניה 

תיקים פיזיים אינם זמינים יותר!!!

באתר ניתן לצפות ולקבל התראות בזמן אמת, לפי כתובת מגורים או העדפה גיאוגרפית, על תוכניות בנייה חדשות וקיימות ורישיונות לכריתת עצים