המועצה הדתית אזור-סמל

כתובת 

משה שרת 50 ת.ד. 10762

דבר ראש המועצה הדתית – אוראל להב

תפקיד המועצה הדתית טומן בחובו אחריות עצומה בכל הקשור למכלול השירותים שעלינו לספק.
מדובר באחריות יהודית כבדת משקל שהתכלית הינה קירוב כל יהודי ויהודייה באשר הם לבסיסי הדת היהודיים וכל זאת בדרכי נועם.
עצם קיומה של המועצה הדתית הוא ביטוי ממלכתי למעמד מיוחד שיש לדת ישראל בתוך מדינת ישראל . המועצה הדתית פועלת ומבוססת על סמך חוק מדינה שאושר בשנת תש"ט הנקרא:
"חוק שירותי הדת היהודיים" .
מועצה דתית הממלאת שליחות דתית לאומית היא אחת מן החוליות החשובות בבניינה של מדינת ישראל. המועצה הדתית עושה מאמצים עליונים לספק את השירותים הדתיים, התורניים והיהודיים ביישוב , ומשתדלת לפתחם ולהרחיבם לרווחתו וטובתו של הציבור כולו.
זאת , במטרה לבסס ולעצב את אופייה וצביונה הדתי של העיירה כעיר ואם בישראל .
עיקר מטרתנו הינה למצב את המועצה הדתית כגוף חי, נושם ובועט אשר מקדם סדר יום דתי יהודי ביישוב אזור וכל זאת על בסיס שפה מאחדת ומקרבת.
השירותים שלנו בעיקרם שירותי מקווה הנשים והגברים, מחלקת הנישואין והכשרות, עירוב לשבת, הכוונה לקראת בר מצווה וברית מילה ולהבדיל תמיכה בעת פטירת קרוב משפחה.
כמו כן, מדיניות המועצה הדתית בראשותי הינה למצוא את הקו המקרב והמחבר כך שהארגון יהווה כר פורה להתפתחות כלל קבוצות התושבים הפועלות ביישובנו ללא הבדל עדתי.
יהי רצון שהקב"ה יעזור לנו להרחיב את מעגל העשייה למען האדרת התורה ביישובנו.

תמונה של ספרים

תפקידיה של המועצה הדתית

שיעורי תורה ותרבות תורנית – את עיקר יעודה רואה המועצה הדתית בהפצת התורה ודעת , בין השכבות הרחבות של כלל הציבור ביישוב . קיימת מערכת שיעורי תורה בנושאי יהדות בכל בתי הכנסת ביישוב , בהם יכול להשתלב כל זקן ונער ולרוות את צימאון נפשו במי הדעת של התורה והיהדות .
בנייה ושיפוץ בתי הכנסת – בית הכנסת בישראל הנו מוסד השואב את קדושתו מקהל עדת ישראל . הוא צומח מתוך הציבור וכל עשרה מישראל נקראים "עדה קדושה – ובתוכם ה` " לכל דבר שבקדושה. בית הכנסת הוא כלי מחזיק ברכה בכל שטחי החיים ולא רק מקום לתפילה בציבור אלא בית היוצר לדמות אדם וציבור בישראל מבחינת "ובהיכלו כולו אומר כבוד". בית הכנסת הנקרא מקדש מעט ממלא את התפקיד של בית המקדש שהיה מאחד ומחבר לב השבטים זה לזה ולב כולם לאביהם שבשמים . המועצה הדתית מודעת לחשיבותם של בתי הכנסת ורואה בהם ערך עליון. אנו מקדישים זמן רב, מחשבה ומעשים לקידום בניית בתי כנסת ביישוב ופועלים להתקדמות בניית בתי הכנסת ביישוב ותחזוקה ע"י עזרה בהכוונה, במימון ההוצאות ממשרד הדתות.

מתן שירות איכותי – וידוא שמכלול השירותים השוטפים: מקווה הטהרה, עירוב, מחלקת הנישואין והכשרות יפעלו באופן המיטבי והיעיל ביותר לטובת כלל התושבים

 לוח אירועים ופעילויות- בניית לוח אירועים תורניים יהודים לאורך כל ימות השנה וזאת בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית יהודית במועצה המקומית בראשותו של הרב יוסי דובדבני

אוראל להב
ראש המועצה הדתית
03-5507950
054-2882680
אורה ישראלוב
מזכירת המועצה הדתית
03-5507950
מנחם אחיאל
אב הבית של המועצה הדתית
03-5507950
איילה אמירוב
בלנית
מקווה 03-5596001 משרד 035507950
052-7123231/053-3470669
הילה חוגי
רכזת כשרות ושירות לתושב
03-5507950