אזור 2000 – החברה לפיתוח אזור (1992) בע"מ

דירקטוריון:

יו"ר אריה פכטר ראש המועצה
חברה  עו"ד לירז גונן אללוף חברת המועצה
חברה ד"ר מזל שאול חברת המועצה 
חבר  יורם אורבך מנכ"ל המועצה
חבר משה אלזרט גזבר המועצה
חברה פנינה שלוימשיוק מנהל הספרייה
חבר  משה גבע  נציג הציבור 
חברה עו"ד ויקטוריה דוידוב נציגת הציבור 
חבר עו"ד תומר פרייז נציג הציבור