אזור 2000 – החברה לפיתוח אזור (1992) בע"מ

אזור 2000 – החברה לפיתוח אזור (1992) בע"מ

דירקטוריון:

יו"ר אריה פכטר ראש המועצה
חברה עו"ד לירז גונן אללוף חברת מועצה
חברה ד"ר מזל שאול חברת מועצה
חבר יורם אורבך מנכ"ל המועצה
חבר משה אלזרט גזבר המועצה
חברה פנינה שלומיוק מנהלת הספרייה
חבר משה גבע נציג ציבור
חברה עו"ד ויקטוריה דוידוב נציגת ציבור
חבר עו"ד תומר פרייז נציג ציבור