עפרה סופר
ממונה על פניות הציבור ותרבות הדיור
03-6534553

עזרי יעקב
מנהל מחלקת תשתיות ותחזוקה
050-4004344

אריה כץ
חשמלאי ראשי
03-6534568
050-4004364

אריאל וייסוול
סגן ראש המועצה
03-6534517

 

לפיכך אני מתחייב:
להצבת סטנדרטים גבוהים בכל הקשור לנגישות וזמינות השירותים עליהם
אמונה המועצה.
לתגובה מהירה, למקצוענות ולמענה קשוב ומידי לכל צורכי התושב
לעמידה בלוחות זמניים נקובים. אני רואה באמנה זו נדבך נוסף וחשוב בבניית הקשר בין הרשות לתושביה.
בכבוד רב, אריה פכטר ראש המועצה

מחלקת עבודות ציבוריות

המחלקה אחראית על ביצוע תחזוקה שוטפת של מערכת הכבישים, מדרכות, בילים, תיעול וניקוז. כולל צביעה לפי הצורך. חלקת עבודות ציבוריות אחראית על ניקוז קולטנים תיקונים והכוונת כל מעברים. מו כן, באחריות המחלקה, תיקונים שוטפים בכל מוסדות החינוך כולל הכנת מוסדות לשנה חדשה, צביעה כללית ותיקונים. נוסף התקנת תמרורים כולל לנכים על פי החלטות ועדת התנועה של מועצה. חלקת מע"צ אחרית על כל הלוגיסטיקה בטכסים ביישוב הכוללת כסאות חסומים וכו`.

המחלקה מתחייבת:
פניה:
 תקלות בכבישים, זמן טיפול: תוך 15 ימי עבודה.
פניה: תקלות במדרכות, זמן טיפול: תוך 10 ימי עבודה.
פניה: העמדת תמרור נכה, זמן טיפול: תוך 28 ימי עבודה.
הפניות דרך מוקד חירום של המועצה

 

הספריה העירונית

ספריית אזור הינה אחת הספריות הפעילות בארץ והיא מונה כ- 3000 מינויים בספריה עמדות אינטרנט, מאגרי מידע, ספרות במגוון שפות ובמגוון נושאים.

הספריה העירונית מתחייבת:
להיות קשובה לצורכי הקורא.
לאפשר השאלה לתקופה של עד חודש עם אפשרות להארכה.
לאפשר הזמנת פריט דרך האינטרנט.
לאפשר השאלת ספרים על פי הנהלים הקיימים בספריה וללא תשלום
טלפון הספרייה 03-5503360

מחלקת חשמל

מטפלת באחזקתה של מערכת התאורה והחשמל ברחובות היישוב. הפעילות מתבצעת באופן שוטף תוך הקפדה על בטיחות מירבית. המחלקה ערוכה לתת מענה לפניות התושבים באמצעות פניות הציבור.

פניה: הפסקות תאורה ברחוב, זמן טיפול: תוך 8 שעות
פניה: פנס לא דולק, זמן טיפול: 8 ימי עבודה
פניה: הפסקת חשמל במוסד ציבורי, זמן טיפול: תוך 3 שעות
פניה: מפגע חשמל המסכן חיים, זמן טיפול: עד שעתיים

מחלקת וטרינריה

השירות הווטרינרי עוסק במתן חיסונים נגד כלבת לבעלי חיים ובהשתלת שבבי  איתור לחיות מחמד. בנוסף מטפל השירות הווטרינרי באירועים של נשיכות ולכידת כלבים  משוטטים. השירות עוסק בפיקוח על מוצרי מזון מן החי ואחראי על החרמת מוצרים שאינם  ראויים למאכל אדם.

השירותים הוטרינרים מתחייבים:
פניה:
כלב מטריד,זמן טיפול:הגעה לזירת האירוע עד שעתיים (במסגרת שעות העבודה).
פניה:כלב משוטט,זמן טיפול:הגעה לזירת האירוע עד שעתיים (במסגרת שעות העבודה).
פניה:חיסון כלבים וחתולים נגד כלבת,זמן טיפול:אחת לשנה (ממועד מתן החיסון האחרון).
טלפון בשעות העבודה: 03-6312222
טלפון לחירום בלבד: 054-3196910

מחלקת הנדסה

תפקידה העיקרי של מחלקת ההנדסה הוא טיפוח ושיפור חזות העיר הן בתחום הבנייה הציבורית והן בתחום הבנייה הפרטית. מתן שירות יעיל ומהיר לכל פניה של התושבים.

מחלקת הנדסה מתחייבת:
פניה
: קידום תכניות בניין עיר, זמן טיפול: טיפול יעיל וצמוד מול הגורמים הרלוונטים (ועדות, גופים ממשלתיים וכד‘).
פניה: קבלת תכניות בקשה למתן היתריי בנייה, זמן טיפול: המגמה היא להכניס את תכנית הבקשה לישיבת הוועדה הקרובה בהתאם לסמכותה.
פניה: טיפול במתן טופס 4 , זמן טיפול: מקסימום שבוע מיום סיום השלמת כל הדרישות המצורפות להיתר הבניה.
פניה: טיפול בתלונות על עבירות בנייה, זמן טיפול: התלונות מופנות לפקח הבנייה של הוועדה לתכנון ובניה אור יהודה – אזור באופן מיידי. הגעת הפקח לשטח תוך 24 שעות. המשך הטיפול בהתאם לסוג העבירה.
פניה: תכניות ממחלקת רישוי עסקים – מתן אישור מבחינה הנדסית, זמן טיפול: תוך שבוע.
פניה: העברת נכסים בלשכת המקרקעין אישור מחלקת הנדסה, זמן טיפול: תוך 48 שעות עד שבוע במידה ומצריכים בדיקה בשטח.
פניה: טיפול בהיטל השבחה, זמן טיפול: מול שמאית הועדה באופן שוטף ובזמן הקצר ביותר.
פניה: טיפול בקידום בנייה ציבורית מול גורמים רלוונטיים: משרד החינוך, מפעל הפיס, משרד הגנת הסביבה וכד‘, זמן טיפול: באופן שוטף ומתמיד.
פניה: מענה הנדסי לשאר מחלקות המועצה
בנושאים שונים, זמן טיפול: באופן מתמיד.
פניה: טיפול בתכניות לתשתיות לפיתוח היישוב.,זמן טיפול:באופן שוטף וטיפול מתמיד.
טלפון בשעות העבודה: 03-6534547

מחלקת ביטחון וחירום

תפקידה העיקרי של מחלקת ביטחון וחירום לאבטח מוסדות חינוך, אירועים ומתקני מועצה בנוסף מטפלת במקלטים ציבוריים, הדרכות ותירגולים עפ“י פיקוד העורף.

 • מחלקת ביטחון וחירום מתחייבת: ליושרה , תושיה, שירות.
 • הנושא: אבטחת מוסדות חינוך, השירות: אבטחה, הדרכה ותירגול של המערך בשנת הלימודים, מדד: ביקורות משטרת ישראל.
 • הנושא: אבטחת מתקני המועצה, השירות: למניעת גניבות וונדליזים,מדד: תוצאות אירועי אמת.
 • הנושא: אבטחת אירועי המועצה, השירות: ע“פ פקודות מבצע של משטרת ישראל, מדד: תקלות, שביעות רצון ההנהלה.
 • הנושא: טיפול במקלטים ציבוריים, השירות: ביקורות וטיפול טכני: גומיות דלתות וחלונות חירום, מדד: ציון ביקורת של פיקוד.

הנושא: מוכנות הרשות לאירועי חירום, השירות: הדרכות ותירגולים עפ“י לו“ז של פקהע“ר, מדד: ציון מפקבע“ר ורח“
טלפון בשעות העבודה: 03-6534565

מחלקת רישוי עסקים

יעודה של רשות הרישוי לטפל ברישוי כל העסקים טעוני הרישוי בתחום השיפוט של המועצה. זאת מתוקף מטרות חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים והצווים.
רשיון העסק בא להבטיח, כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ“י מטרות החוק ולטובת נציבור. אמנת השירות, מתבססת על הגדרת סל הכולל את השירותים העיקריים הניתנים על ידי רשות הרישוי ללקוח – בעל העסק, לרבות הגדרת לוח זמנים וכלים למעקב ובקרה.
במטרה לייעל ולזרז את תהליך הרישוי, הטיל שר הפנים על רשויות הרישוי ונותני האישורהגבלות זמן לטיפול בבקשה לקבלת רישיון עסק/היתר זמני למתן חוו“ד מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישור חייבים להשיב על כל הפניות אליהם, בזמן קצוב כמפורט בסרגל הזמנים שבתקנות רישוי עסקים התשס“א 2000.
מחויבות רשות הרישוי לתהליך של מתן שירות איכותי, תקרין לכלל המדרג הארגוני, הן כלפי בעלי העסקים – ”הלקוחות“ והן לגורמי הרישוי – )פנימיים( ונותני האישור (חיצוניים) – משרדי הממשלה בתהליך הרישוי.
פעילות המחלקה נבחנת מידי שנה במדדים כמותיים מול משרד הפנים, עפ“י סטטוס רשיונות בתוקף בפועל למול קבוצות העסקים טעוני הרישוי כשהמטרה, הגברת אחוז העסקים הפועלים ברשיון / היתר. חוק רישוי עסקים בא לממש את המטרות הבאות:

איכות הסביבה הבטחת איכות נאותה של הסביבה, לרבות מני עת מטרדים ומפגעים.
משטרת ישראל מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
משרד התמ“ת בטיחות הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
משרד החקלאות מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים מניעת זיהום מקורות המים בחומרי הדברה, דשנים ותרופות.
משרד הבריאות הבטחת בריאות הציבור,לרבות תנאי תברואה נאותים.
הרשות המקומית קיום כל הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ושרותי הכבאות.

קבוצת העסקים טעוני הרישוי:

קבוצה 1 בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
קבוצה 2 דלק ואנרגיה
קבוצה 3 חקלאות, מזון ובעלי חיים
קבוצה 4 מזון
קבוצה 5 מים ופסולת
קבוצה 6 מסחר ושונות
קבוצה 7 עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8 רכב ותעבורה
קבוצה 9 שירות שמירה ואבטחה
קבוצה 10 תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

גורמי הרישוי ונותני האישור להוצאת רשיון עסק:

גורמי האישור – גורמים ברשות המקומית, שהסכמתם המותנית בתנאים ודרישות מקצועיות ספציפיות, נדרשת לצורך קבלת הרשיון. לדוגמא: מח‘ ההנדסה, היח‘ לאיכות הסביבה חולון אזור, כיבוי אש )נכון להיום(, תברואה, מים וביוב.
נותני האישור- גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו ע“י השרים הנוגעים בדבר, לתת אישורים מטעמם לרישיון. לדוגמא: משרד הבריאות, המשטרה, התמ“ת הגנת הסביבה, חקלאות – הכל בהתאם לסוג העסק.
גורמים אחרים לפי חיקוק אחר- התניה של רישיון עסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתית אחרים שאינם חלק מנותני האישור שצוינו לעיל. לדוגמא: קייטנה – לפי חוק הקייטנות – משרד החינוך, מכוני כושר – משרד החינוך התרבות והספורט, משרד התחבורה, מנהל הגז.
בחודשים הקרובים, תיכנס לתוקף רפורמה ברישוי עסקים, כאשר בפועל עוברים כל מנהלי רישוי העסקים בארץ קורס מחייב להכשרתם לקראת הרפורמה. רשויות הרישוי תהיינה מחוברות לרשת האינטרנט ארצית בתחום רישוי עסקים וממשל זמין.

מחלקת החינוך

תפקידה העיקרי של מחלקת החינוך מתן הזדמנות שווה לניצול הפוטנציאל האישי של כל ילד/ה בישוב מיום היוולדו ועד גיוסו לצבא. זאת מתוך שימת דגש על: שיפור רמת החינוך, הישגים לימודיים, מניעת נשירה ומתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

מחלקת החינוך מתחייבת:
לבצע תפקידה נאמנה ולשרת את התושב והתלמיד ביעילות במסירות ובאחריות.

מחלקת תברואה

מחלקת תברואה תדאג לשמירה על ניקיון העיר ומניעה של מפגעים תברואתיים למען שיפור החיים בעיר.

תחומי אחריות:

 • פינוי אשפה ביתית
 • טיפול חריג בפינוי אשפה
 • טיאוט רחובות ידני או מכני
 • פינוי גזם
 • ניקיון העיר לאחר אירועים עירוניים וציבוריים
 • מפגע במדרכה המהווה הפרעה להולכי רגל
 • שטיפת מכולות אשפה )כלי אצירה – ציבוריים(
 • טמון קרקע

מסגרת זמן:

 • פעמיים בשבוע
 • תוך 3 שעות )במסגרת שעות העבודה( )פגרים(.
 • כל יום ברחובות מרכזיים
 • בשאר הרחובות לפי תוכנית עבודה ממוצע 3 פעמים בשבוע.
 • תוכנית מוגדרת שתפורסם באתר האינטרנט העירוני באופן קבוע בימים שנקבעו לכך ע“י אגף שפ“ע תוך 6 שעות מגמר האירוע
 • תוך 6 שעות מגמר האירוע
 • 3 שעות
 • פעמיים בשנה (לפני ראש השנה ופסח) בכל פינוי שטיה
 • ניתן לקבל את פירוט הימים של פינוי האשפה והגזם במוקד העירוני ובאתר האינטרנט של המועצה.
 • הדברה עכברים בבתים פרטיים, 24 שעות הדברה עכברים וחרקים בבתים משותפים 36/24.
 • פינוי גזם חריג עד 24 שעות.
 • חזרה טלפונית עד 24 שעות.

מחלקת גזברות

גזבר המועצה ועובדי המחלקה פועלים להגדיל את תקציב המועצה ממקורות כספיים ממשלתיים ומגופים נוספים ואחרים וכן הגדלת מקורות הכנסה עצמיים, במקביל פעולים למציאת דרכים ליעול המערכת ולצמצום הוצאות כספיות בתחומים שונים המתוקצבים על ידי המועצה תוך שאיפה להתנהלות חסכונית ואחראת בכל מחלקות המועצה. חיסכון זה מאפשר להוסיף משאבים כספיים ומגוון שירותים הניתנים לרווחת תושבי הישוב.
בשלוש השנים האחרונות הגדילה המועצה בצורה משמעותית את השתתפותה בסל השירותים בנושאי נוער, גינון, חינוך, תרבות, איכות הסביבה וביטחון. עם זאת המועצה שומרת על איזון-תקציבי לאורך השנים ועושה כל שביכולתה על מנת להמשיך ולשמר הישג זה וזוכה בפרסי ניהול תקין ממשרד הפנים.

תחומי אחריות:

 • אחריות על התנהלות תקינה ועמידה בלוח הזמנים וביעדים שנקבעו לשנת התקציב בתחומים: הנה“ח, גביה, שכר ופיתוח.
 • הכנת צו הארנונה עפ“י ההנחיות שמועברות לרשות ממשרד הפנים והשלטון המקומי והצגתו לפני הנהלת המועצה והמליאה לצורך אישור.
 • הכנת תקציב המועצה לאחר דיונים עם מנהלי המחלקות ואיתור כל המשאבים הכספיים ממקורות חוץ וממקורות פנימיים והבאתו לאישור מליאת המועצה.
 • דיונים עם משרדי הממשלה לשם קבלת הכספים המגיעים לרשות.
 • ניהול מערך הכספים מול הבנקים ודרישה שוטפת להקטנת העמלות וההוצאות הנוספות.
 • מעקב על כלל מחלקות המועצה שיפעלו בכפוף לתקציב המועצה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות כפי שאושר במליאת המועצה וכן במשרד הפנים.

היחידה לפניות הציבור

תפקידים, מטרות ואופן ביצוע:
המחלקה לפניות הציבור מהווה חוליה מקשרת בין התושב לרשות המקומית על מגוון המחלקות והנושאים. המענה ניתן באמצעות הטלפון, או במכתב למחלקה או על ידי פניה לדואר האלקטרוני.

המחלקה מתחייבת:

לתעד כל פניה בצורה מסודרת – בכתב.
להעביר הפניה לגורם ועל פי הנושא הרלוונטי למחלקה המטפלת בתחום.
כל זה לאחר אישורו של המנכל המאשר את העברת הפנייה לטיפול.
על המחלקה לפניות הציבור לנהנל מעקב על הליך הטיפול בפנייה עד לסיום הטיפול ולהוציא מכתב לפונה על תוצאות הטיפול וזאת לא יאוחר משבוע ימים מעת הפנייה.