גניזה

לפי ההלכה חל איסור להשמיד או לגרום למחיקה של כל מסמך כתוב כתב שרשום בו אחד משמותיו של האלוהים.

כך מנסח הרמב"ם את ההלכה הזו:
כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא, לוקה מן התורה; שהרי הוא אומר בעבודה זרה, "ואיבדתם את שמם … לא תעשון כן, לה` אלוהיכם" (דברים י"ב, ג-ד)
על כן המועצה הדתית מעמידה לרשות הציבור מתקן גניזה אשר זמין 24 שעות ביממה בשני מוקדים סמוך לבית חב"ד וסמוך לבית הכנסת עץ חיים.
גניזה