עבודה מערכתית

פרויקט לחיזוק שפתי ומוטורי בגני הילדים. במסגרות החינוכיות בגיל הרך, פועלת תכנית מערכתית להתערבות מוקדמת בתחומי ההתפתחות השונים. מטרת הפרויקט הינה צמצום פערים בהתאם לנורמות התפתחותיות באופן המאפשר למידה והכללה בסביבתו הטבעית של הילד. הצוות הפארא רפואי נכנס לכל לגני הילדים בתחילת השנה, לשם איתור צרכים. בהמשך, נבנות קבוצות עבודה בהנחיית הצוות הפארא רפואי, הפועלות במהלך יום הלימודים בגן. כל זאת בשיתוף הגננת שיתוף והעשרת הדמויות המטפלות ומלוות את הילד ע"י הקניית שפה מקצועית בתחומי ההתפתחות השונים (מוטוריקה, התארגנות, שפה ותקשורת).

קלינאות תקשורת

אבחונים, טיפולים פרטניים, קבוצות חיזוק שפתי. בתחילת התהליך הטיפולי מתבצע אבחון מקיף, המותאם לסיבת הפניה, ובהתאם לתוצאות האבחון נבנות מטרות טיפוליות לפי התחומים בהם מתקשה הילד: דיבור (רכישת כל הצלילים, מבנים, הגייה, שטף), תקשורת (הבנה, הבעה באמצעים לא מילוליים, שמירה על חוקי שיח, יזימה והיענות), שפה (אוצר מילים, מורפולוגיה, תחביר, חשיבה מופשטת). טיפולי שפה בגיל צעיר מונעים התפתחות לקויות למידה, משפרים את יכולתו הלימודית והחברתית של הילד, ובכך תורמים לאיכות חייו ולרווחתו הפסיכולוגית.

ריפוי בעיסוק

אבחונים, טיפולים פרטניים, קבוצות חיזוק מוטורי. תחומי העבודה של ריפוי בעיסוק הינם – מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, גרפו-מוטוריקה, התארגנות ויזו-מוטורית, תפיסה חזותית והרגלי למידה. טיפול בגיל הגן יכול לסייע לילדים שמתקשים בתחומי תפקוד שונים – עצמאות בתפקוד היומיומי, למידה, משחק ופנאי, והשתתפות חברתית.

קבוצות מוכנות לכיתה א'

לאחר חופשת הפסח נפתחות קבוצות מוכנות לכיתה א' שמועברות על ידי קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק. מטרתן לטפח בקרב הילדים את תחושת המסוגלות והביטחון ביכולותיהם ולהפחית חרדות לקראת הכניסה לביה"ס. היעדים של קבוצות אלו הם: חיזוק וביסוס המודעות הפונולוגית, חיזוק וביסוס התחום המוטורי, תרגול עבודה בטווחי זמן קצובים.