המועצה הדתית אזור - סמל

 

חברי המועצה הדתית -2020 תש"פ

ארתור רובינוב
054-6699356
אודיה שטריקמן
052-5850071
מוטי דוידוב
052-3438901
רונית תורג'מן
053-2323030
יוסף מוסרי
050-6805946
יוסף רייכבך
053-7580440
אוראל להב
054-2882680