מועצת העיר אזור מונה כיום 11 חברות וחברים (כולל ראש המועצה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות והמועצות המקומיות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרויקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.


 

אריה פכטר-ראש המועצה

אריה פכטר

ראש המועצה

סיעה: אזור אחת
050-4004343 
[email protected]

אריאל ויסול-סגן ראש המועצה

אריאל ויסוול

סגן ראש המועצה

סיעה: אזור אחת
050-7201069
[email protected]

לירז גונן אללוף

לירז גונן אללוף, עו"ד

סיעה: אזור אחת
053-3393831
[email protected]

יעקב פרידמן

יעקב פרידמן

סיעה: אזור אחת
050-6790850
[email protected]

גרגורי דובקין

גרגורי דובקין

סיעה: אזור אחת
052-9433103
[email protected]

 

 

חבר המועצה דוד זבלונוב

דוד זבלונוב

סיעה: הבית היהודי 

052-8935667

אליהו פילורזדה

אליהו פילורזדה

סיעה: ש"ס
050-8241601
[email protected]

יובל בן בסט

יובל בן בסט

סיעה: דף חדש
050-5711160
[email protected]

 

ליאת אייזנר

ליאת אייזנר

סיעה: דף חדש
054-7730193
[email protected]

אוריאל תנעמי, עו"ד

סיעה: הליכוד
050-7487719
[email protected]

ד"ר מזל שאול

סיעה: צעד גדול לאזור
054-8085691
[email protected]