חברי המועצה

מועצת העיר אזור מונה כיום 11 חברות וחברים (כולל ראש המועצה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות והמועצות המקומיות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרויקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.

אריה פכטר - ראש המועצה
אריה פכטר - ראש המועצה

סיעה: אזור אחת

050-4004343 ariept@azor.muni.il
אריאל ויסוול - סגן ראש המועצה
אריאל ויסוול - סגן ראש המועצה

סיעה: אזור אחת

050-7201069 ariel@azor.muni.il
לירז גונן אללוף
לירז גונן אללוף

סיעה: אזור אחת

053-3393831 lirazga@gmail.com
יעקב פרידמן
יעקב פרידמן

סיעה: אזור אחת

050-6790850 yacovf@dan.co.il
גרגורי דובקין
גרגורי דובקין

סיעה: אזור אחת

052-9433103 gregdov.d@gmail.com
אברהם הרמבם
אברהם הרמבם

סיעה: בית יהודי

052-4542898 Avraham913@gmail.com
אליהו פילורזדה
אליהו פילורזדה

סיעה: ש"ס

050-8241601 Elifilo17@gmail.com
יובל בן בסט
יובל בן בסט

סיעה: דף חדש

050-5711160 yuvyuvbb@gmail.com
ליאת אייזנר
ליאת אייזנר

סיעה: דף חדש

054-7730193 liataizner@gmail.com
עו
עו"ד אוריאל תנעמי

סיעה: הליכוד

050-7487719 siut07@gmail.com
ד
ד"ר מזל שאול

סיעה: צעד גדול לאזור

054-8085691 Mazal4azor@gmail.com