מועצת העיר אזור מונה כיום 11 חברות וחברים (כולל ראש המועצה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות והמועצות המקומיות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרויקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.


 

אריה פכטר-ראש המועצה

אריה פכטר

ראש המועצה

סיעה: אזור אחת
050-4004343 
[email protected]

אריאל ויסול-סגן ראש המועצה

אריאל ויסוול

סגן ראש המועצה

סיעה: אזור אחת
050-7201069
[email protected]

לירז גונן אללוף

עו"ד לירז גונן אללוף

סיעה: אזור אחת
053-3393831
[email protected]

חיימוב חפצי

סיעה: אזור אחת
050-8558850
[email protected]

גרגורי דובקין

גרגורי דובקין

סיעה: אזור אחת
052-9433103
[email protected]

 

 

אברהם הרמבם

סיעה: הבית היהודי 
052-4542898 
[email protected]

יניב מיכאל

סיעה: ש"ס
058-6750017
[email protected]

דוידוב מיכאל

סיעה: ש"ס
052-2439588
[email protected]

 

יובל בן בסט

סיעה: דף חדש
050-5711160
[email protected]

 

ליאת אייזנר

סיעה: דף חדש
054-7730193
[email protected]

 

עו"ד אוריאל תנעמי

סיעה: לב לאזור
050-7487719
[email protected]