לעזרה ניתן לפנות לכתובת: [email protected]

פרטי הילדים בגינם נדרשת הבקשה:

 

 

 

 

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 

הצהרת ההורה:

הסיבה לביטול הרישום (חובה) שדה חובה

יש לצרף צילום ספח תעודת זהות של שני ההורים שבו כל הפרטים האישיים כולל פרטי הילד/ה. במקרה של הורה עצמאי יש לצרף לבקשה הצהרה של ההורה השני חתומה בנוכחות עורך דין, המאשרת את הביטול, או לחילופין על שני ההורים להגיע למחלקת החינוך ולבצע ביטול רישום בהסכמה.

אני מאשר/ת רישום למאגר לקוחות ואני מסכימ/ה לקבל דיוור ללא המילה פרסומת בכותרת (חובה) שדה חובה

Browser not supported