הורים יקרים שלום רב,

עקב ריבוי הבקשות בעבר, ועל מנת להטיח שאת ההנחות יקבלו התלמידים הזקוקים ביותר, משפחות אשר מתקשות לעמוד בתשלום יכולות לפנות בבקשה להנחה.
לצורך כך, הוקמה ועדה מצומצמת ודיסקרטית אשר מטרתה לסייע להורים המתקשים בתשלומים עבור ילדיהם ולקבוע את אחוזי ההנחה על פי קריטריונים אחידים ובהתאם לתקציב.
את הבקשות יש להעביר אך ורק על גבי טופס "בקשה להנחה", אותו יש למלא במלואו ולצרף את כל המסמכים המתבקשים בקובץ אחד מחובר.
בקשות לא מלאות או חסרות במסמכים לא ידונו. בכל בקשה מלאה ידונו ויחליטו בוועדת ההנחות. את תשובת הועדה תקבלו בטלפון.

מי שיקבל הנחה ולא יסדיר את התשלום תוך שבועיים, יחויב במלוא הסכום וההנחה תעבור למשפחה אחרת.
ועדת ההנחות לא תדון בבקשה של משפחה שלא הסדירה חוב למחלקות המועצה.
החלטת הועדה תקפה לכל שנת הפעילות ואין צורך בהגשת בקשות חוזרות.
 
מילוי טופס הבקשה:
הנכם מתבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו ולצרף את אחד/יותר מהמסמכים המתבקשים
א. אישורי הנחה ברשות המקומית
ב. אישורי הנחה מביה"ס.
ג. אישורי אבטלה ו/או אישור מלשכת התעסוקה שלא עובד/ת.
ד. פירוט הכנסות המשפחה האב והאם והאישורים המתאימים:
משכורת - שלושה תלושים אחרונים + טופס 106 לשנת 2014.
מביטוח לאומי - אישור מתאים תקף.
כעצמאי - אישור רו"ח או יועץ מס על ההכנסה השנתית.
פנסיה - שלושה צלושים אחרונים.
השלמת הכנסה - אישור מתאים לשלושה חודשים אחרונים.
תשלומי דמי מזונות - חוזה גירושין.
כל הכנסה אחרת - אישור מתאים
ה. חוזה שכירות.
ו. צילום ספח ת.ז. עם כל פרטי המשפחה.
ז. חתימה על הבקשה
 
לעזרה נוספת ניתן לפנות לכתובת: [email protected]
 

פרטי מגיש/ה הבקשה:

של מגיש הבקשה

 
בקשה זו מוגשת עבור ילדי:

 
בקשתי הינה מהסיבות הבאות:

 
נתונים משפחתיים:

 
נתונים על רכוש:

(יש למלא פרטים לגבי כל רכב שנמצא בשימוש על ידי בני המשפחה גם אם הוא שייך למקום העבודה או שנקנה עבורו במתנה)

 

 

(יש למלא את הפרטים גם אם מדובר בדירה שאתם מתגוררים)

 

כמו כן, הריני נותן/ת בזאת את הסכמתי להעביר דוח סוציאלי אודותיי ואודות משפחתי לצורך קבלת הנחה. (חובה) שדה חובה

 
העלאת מסמכים:

 
כתב ויתור סודיות:
אני מבקש להעביר את המידע הנמצא בידיכם בנוגע לבני/בתי לגורמים הבאים:
הנהלת המועצה, מחלקת החינוך, רווחה, שפח לדיון בוועדה מקצועית.
בזאת הריני מוותר על הסודיות המקצועית הנוגעת למידע זה.

Browser not supported

 
אני מאשר/ת רישום למאגר לקוחות ואני מסכימ/ה לקבל דיוור ללא המילה פרסומת בכותרת (חובה) שדה חובה