המועצה הדתית מבצעת בתקופה זו רפורמה בתחום הכשרות ומידע בנושא זה יפורסם בקרוב.

עד אז מובא בזאת נוהל כשרות כמפורט להלן:

נוהל כשרות:
1. אדם בעל בית אוכל או יצרן המבקש לקבל תעודת כשרות והעסק נמצא בתחום המועצה הדתית אזור יגיע למשרדי המועצה לשם כך בשעות הפעילות הקבועים ימים א-ה בין 8:30-13:00
2. המבקש תעודת כשרות יגיש את הבקשה ע"ג טופס המיוחד לקבלת תעודת כשרות.
3. את הטופס החתום יש להציג למזכירת המועצה הדתית והיא תעביר אותה לרב המטפל בכך ע"מ שהנ"ל ידרוש את התנאים לשם קבלת תעודת הכשרות.
4. לאחר שבעל העסק יעמוד בתנאים שקבע הרב על פי הנחיות הרבנות הראשית לישראל ולאחר שבעל העסק חתם על הסכם הכשרות, ונמצא משגיח מתאים, ישלם בעל העסק אגרה ע"פ חוזר מנכ"ל של הרשות הארצית לשירותי הדת.
5. המשגיח יקבל את שכרו מבעל העסק עד לקבלת תקנים חדשים מהרשות הארצית,
או מהסדר ארצי של המשרד לשירותי דת.
6. גובה התשלום מבעל העסק למשגיח יקבע ע"פ החוזר מנכ"ל ולפי השעות והימים שנדרש המשגיח להיות בעסק.
7. תשלום האגרה לשנה לתעודת כשרות לא כוללת את תקופת הפסח, עבור תעודה לפסח תשולם אגרה נפרדת ע"ח חוזר מנכ"ל.
8. במידה ובעל העסק אינו עומד בתנאי הכשרות תוסר הכשרות מהעסק וידווח על כך לרבנות הראשית למחלקת האכיפה.

9. מפקח הכשרות יעבור בישובים השונים על מנת לפקח על העסקים וכן על הגעת המשגיח לעסק, וליקויים.

לפניות בנושא הכשרות ניתן לפנות בימים א-ה בין השעות 08:00-13:00 למשרדי המועצה הדתית בטלפון: 03-5507950 ובמייל: [email protected]

 

להלן סט המסמכים הרלוונטיים הנוגעים להגשת בקשת כשרות
להגשת בקשה לחץ כאן