הרב אברהם א. רוזנטל – הרב הראשי
שעות פעילות: ימים ב-ה 10:15-12:00 בימי ג` בתאום מראש אחה"צ
03-5508303
03-5507950