מבנה ארגוני אזור

מבנה ארגוני, מועצה מקומית אזור – הסבר נגיש:

בכפיפות ראש המועצה – סגן ראש המועצה, מנכ"ל, יועמ"ש, מבקר, גזבר ורל"ש ראש המועצה.

בכפיפות מנכ"ל המועצה – מחלקות: חינוך, פיקוח וחניה, שפ"ע, רווחה ושירותים חברתיים, רישוי עסקים, תשתיות, גינון, חשמל, משאבי אנוש וביטחון.

בכפיפות לגזבר המועצה – מחלקת גזברות והנהלת חשבונות, חשבות שכר, ארנונה וגביה ורכש ולוגיסטיקה.

בכפיפות למהנדסת המועצה – רישוי ופיקוח, GIS ותיאום תשתיות, נכסים והיטלים ותכנון עירוני.

בכפיפות למנהלת מחלקת החינוך – 3 בי"ס יסודיים, חט"ב, מחלקת גני ילדים (23 גנים), מדור נוער, שפ"ח וספריה עירונית.