מדיניות גביה ואכיפה

מדניות וכללית לגביה ואכיפת חובות המועצה

File name : -גביה-ואכיפה-ופרסום-באתר-הרשות-נגיש.pdf

File name : -בדבר-ההליכים-לנקיטת-גבית-כספים-נגיש.pdf