מנהל המחלקה

משה אלזרט
גזבר
03-6534564

עובדי המחלקה

אורלי מוסאי
מנהלת מחלקת גזברות
03-6534539
אילנית גאלסולקר
מנהלת חשבונות
03-6534538
דיאנה רוזנברג
מנהלת חשבונות
03-6534580
שרונה כהן
חשבת שכר
03-6534540

שעות פעילות המחלקה

ימים א'-ה': 8:00-15:00

תפקיד המחלקה:

המחלקה אחראית על תקציב המועצה. במסגרת זו היא אחראית על רישום ההכנסות וההוצאות של המועצה, התאמות בנקים, תשלומים לספקים, הכנת משכורות העובדים וכו`. המחלקה דואגת שהמועצה תפעל לפי התקציב המאושר ושלא יחרגו ממנו, וכן, מקפידה המחלקה שהמועצה תסיים את פעילותה הכספית באיזון.

 

מחלקת גזברות תמונה