יצחק זינגר
מנהל מחלקת גינון
050-4004350
המחלקה לגנים ונוף, מטפלת בגנים ציבוריים, בתי"ס, גני ילדים, מוסדות חינוך חורשות, כיכרות ומתחמי משחק, ושמירה על הנוף והעצים.

המחלקה, המונה 4 אנשי מקצוע, מבצעת את הקמת רוב הקמות של ביצועי גינות, הכנת מערכות מים, שתילות דשאים, שיחים, עצים ופרחי עונה.

מחלקת גנים ונוף, מנסה לשפר את רמת הגינון ביישוב, כגון: השלמות צמחייה, מדשאות חדשות ובעיקר, שיפור מערכות ההשקיה הממוחשבות, בתקווה לשדרג את המערכות למערכת שליטה ממוחשבת מרכזית לכל היישוב.

לידיעתכם, התחזוקה בחלק מן היישוב, נעשית על ידי קבלן חיצוני, שזכה במכרז, והוא אחראי על כלל הפעילות הנדרשת, כגון: ניקיון יום יומי, כיסוח מדשאות, גיזום שיחים ועצים, עישוב, ריסוס, ודישון. כל זאת בפיקוח של מחלקת גנים ונוף.

להלן רשימת הגנים המשחקים הציבוריים:

כמו כן, ישנן גינות קטנות משולבות + מתקני בודדים, גני זיכרון – חללי צה"ל, גן השבעה, כיכר לזכר נפגעי הטרור ושטחי גינון פתוחים.

תפקידי המחלקה


המחלקה בודקת באופן שוטף את תקינות מערכות המים בכל אתר ואתר

המחלקה מטפלת בכל סוגי הניקיון בגן

המחלקה מבצעת באופן יזום שתילת צמחייה לצורך השלמת החסר בגנים, ובכלל בכל עונות השנה.

המחלקה דואגת לגיזום שיחים ועצים בגינות ציבוריות ובפסי ירק, כמו כן, מבצעת גיזומים עונתיים וגיזומי צמחייה הפולשת ומפריעה.

תלונות או בקשות כגוון: נזילות, לכלוך בגנים וגינות, הוספת צמחים בשטחי גינון, מקרים בהם נדרש גיזום, יש להפנות למוקד 03-5774200.

במקרה של כריתת עץ:


כל כריתת עץ בשטח שיפוט אזור, כולל במגרשים פרטיים, מחייבת אישור מחלקת הגנים של המועצה ולעיתים אף היתר כריתה מהקרן הקיימת לישראל.

בקשה לכריתת עץ, תוגש למחלקת הגנים במועצה.
במידה והעץ הינו מוגן (עפ"י חוק) ו לאחר בדיקת הבקשה,, ימלא המבקש את בקשתו בטופס סטנדרטי "בקשה להיתר כריתת עץ" וינמק את מניעיו לכריתת העץ.
הטופס בצירוף חוות דעת של מחלקת הגנים, תועבר ע"י המבקש לקק"ל, למתן היתר כריתה. ההיתר יינתן למבקש ישירות ע"י הקרן הקיימת.
במידה והעץ אינו מוגן – הבקשה תיבדק ע"י נציג המחלקה, ואם תמצא הצדקה לבקשה – יינתן האישור ע"י מחלקת הגנים.
כריתת עצים ללא הוצאת היתר לכך – הינה עבירה על חוקי העזר של המועצה ובמקרים של עצים מוגנים, הינה עבירה גם על חוקי המדינה.

תמונה של שתיל קטן בעציץ