יהודה סיני
מנהל מחלקת רכש ולוגיסטיקה וממונה אנרגיה
03-6534588
050-4004357

שעות פעילות המחלקה

ימים א'-ה'בין השעות: 08:00-15:00

לאור אופי פעילות המחלקה הכולל גם פגישות מחוץ למשרד רצוי לתאם פגישות מראש.
מחלקת רכש ולוגיסטיקה, מבצעת את ההתקשרויות עם הספקים השונים וזאת בהתאם לצרכים הנדרשים על-ידי המחלקות השונות.
במסגרת המחלקה וכממונה אנרגיה ברשות המקומית אנו שוקדים על החלפת צרכני אנרגיה (כגון: מזגנים,תאורה ועוד) בירוקים וחסכוניים יותר.