דלג לתוכן

לצפיה בקובץ לחץ כאן!

מועד אחרון להגשת הצעות – 15.9.20

למידע נוסף לחצו כאן

מכרז פומבי פאושלי מס' 5/2019 לביצוע תוספת פיר מעלית (שלד, גמר, מערכות ופיתוח) וכן אספקה התקנת מעלית במבנה המועצה הדתית ברח' משה שרת 50, אזור

לצפייה במסמכי המכרז לחצו כאן

מועצה מקומית אזור מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית למחשבי המועצה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

מכרז לביצוע: אספקה והתקנה למערכות קירור ואוורור מיני מרכזיים במתנ"ס ברחוב יצחק שדה 17

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

על קבלן המיזוג לבצע עבודות חיבור חשמל וניקוז לציוד המיזוג בהתאם למפרט הטכני של המתכנן ותוכניות לפי תקן 1001.

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

כללי העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, וויסות והפעלה של מתקן מיזוג אוויר מושלם.

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן