מכרזי כח אדם

סוג מכרז # מכרז תאריך סיום
מכרז כ"א פומבי מכרז פומבי 27/22 - למנהל/ת מחלקת קדם יסודי (3-6) 2022-09-21 12:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי מכרז פומבי 25/22 - למנהל/ת גיל הרך (0-3) 2022-09-21 12:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פנימי / פומבי מכרז פנימי / פומבי מס' 24/22 - אב בית בי"ס יוספטל 2022-08-10 08:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פנימי / פומבי מכרז פנימי / פומבי מס' 23/22 - קצין ביקור סדיר 2022-09-22 12:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פנימי / פומבי מכרז פנימי / פומבי מס' 22/22 - למנהל/ת מחלקת החינוך 2022-08-14 12:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פנימי / פומבי מכרז פנימי / פומבי מס' 21/22 - לאב בית אולם ספורט 2022-08-10 08:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי מכרז פנימי/חיצוני מס' 19/22 - למנהל/ת סיפרייה במחלקת החינוך 2022-05-25 12:00 לפרטים נוספים
מכרז פנימי מכרז פנימי מס' 20/22 למנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניה 2022-05-01 12:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי מכרז פנימי / חיצוני למידען תכנוני למחלקת ההנדסה 2022-02-15 12:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי מכרז פנימי/חיצוני מס' 10/22 למנהל/ת סיפריה במחלקת החינוך 2022-02-03 12:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי מס' 05-21 - מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) בוועדה המקומות לתכנון ובניה 2021-08-19 15:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי/פנימי מספר 01-2021 בודק/ת בקשות להיתרי בנייה 2021-07-15 21:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי מס' 02/2021 עו"ס אזרחיות ותיקות 2021-07-15 18:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי מס' 03/2021 - רכז מתנדבים ומשאבי קהילה 2021-07-15 21:00 לפרטים נוספים
מכרז כ"א פומבי מס' 04/2021 - עו"ס קהילתית 2021-07-15 21:00 לפרטים נוספים