משה ישי
מנהל הארנונה

אגרת שילוט

אגרה זו מבוססת על חוק העזר לאזור (מודעות ושלטים), התשנ"ו-1996, שפורסם ברשומות ביום 2/5/1996 (להלן: "חוק העזר").

מטרותיו של החוק:

לשמור על חזות נאה של הרחוב והיישוב.
לקבוע קריטריונים אחידים להצבת שילוט ברחבי היישוב.
ליצור שילוב עיצובי בין השלטים הקיימים והחדשים, לבין העסקים הנמצאים בסמוך.
לשמור על טובת הציבור, הסדר הציבורי ואיכות הסביבה.

לתשומת לב בעלי העסקים:

א. סעיף 2 לחוק העזר קובע: "לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם הודעה או להציג שלט בתחום המועצה אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון".
ב. תשלום האגרה אינה מהווה אסמכתא חוקית להצבת השלט, אלא אם ניתן רישיון להצבת השילוט.
ג. בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט בתוך 30 ימים מקרות אחד מהאירועים האלה:
    1. תום שימוש בשלט, פקיעת הרישיון או ביטולו.
    2. סגירת העסק המתפרסם בשילוט, משחדל בעל העסק למכור את המוצר, לספק את השירות נושא השילוט או משחלף האירוע שפרסם השילוט.
ד. תוקפו של רישיון להצבת שלט הוא עד 31 בדצמבר בשנה בה ניתן.

למעבר למדיניות השילוט שאושרה בועדה לתכנון ובניה - לחץ כאן!

השגות וערעורים:

בעל עסק רשאי להגיש השגה על אגרת שילוט תוך 30 יום מיום קבלת שובר האגרה, על ידי בקשה בכתב בדואר או באמצעות טופס מקוון.
למעבר לטופס לחץ כאן

תשלום אגרת שילוט:

את אגרת השילוט ניתן לשלם בדרכים הבאות:
בדרך מקוונת – לחץ כאן
במענה קולי בטלפון שמספרו 03-6534585 (בשעות פעילות המחלקה בלבד).
בסניפי בנק הדואר.

למידע נוסף בענייני ארנונה, גביה ושילוט – לחץ כאן