מרכזי כוח אדם במחלקות: הרווחה החינוך וההנדסה

מקבץ משרות במסגרת המכרזים הבאים:

עובדים סוציאליים:

מכרז מס` 10/2020
מכרז מס` 11/2020
מכרז מס` 12/2020
מכרז מס` 13/2020
מכרז מס` 14/2020

פסיכולוגים לשירות הפסיכולוגי החינוכי:

מכרז מס` 15/2020
מכרז מס` 16/2020
מכרז מס` 17/2020
מכרז מס` 18/2020

מידען למחלקת ההנדסה ועדה לתכנון ובנייה:

מכרז מס` 20/2020

מפקח בנייה למ` הנדסה ועדה לתכנון ובנייה:

מכרז מס` 21/2020

מנהל מחלקת פיקוח על הבנייה בוועדה המקומית אזור:

מכרז מס` 22/2020

לצפייה בקובץ המכרזים לחצו כאן >>