• במוסדות החינוך – צוות השרות הפסיכולוגי חינוכי באזור מעניק ליווי מתמשך והדרכה לגננות, יועצות, מורות ומנהלות בית הספר. הליווי כולל: איתור ילדים עם קשיים, בניית תכניות התערבות פרטניות ומערכתיות, עבודה בצוותים רב מקצועיים במסגרות ויצירת שיתוף פעולה עם ההורים.
  • ליווי התפתחותי ורגשי בגן – בחודשים הראשונים לשנה נערך איתור באמצעות שיחות עם צוות הגן, תצפיות, שיחות עם הורים, קשר עם גורמי חוץ המטפלים בילדים, שאלונים וכדומה. בתום התהליך, נבנית תכנית טיפולית מותאמת לילד- בגן ובבית, ובמידת הצורך נעשית הפניה לאבחון וטיפול בקהילה. נערך מעקב שוטף אחר ילדים המטופלים אצל גורמי טיפול בגן ובקהילה. ההתערבות הפסיכולוגית נעשית על ידי יצירת קשר עם גורמים אלה ובניית תכניות התערבות משותפות בכדי לקדם את הילדים.
  • הערכה פסיכולוגית לילדי הגן ובתי הספר – הפסיכולוג החינוכי יפעיל שיקול דעת מקצועי האם וכיצד לבצע הערכה, עבור ילדים המגלים קשיים. ההערכה יכולה להיות מבוססת על תצפיות, פגישה עם הילד או עם הוריו, שיחה עם הגננת / מורה ומידע מגורמים טיפוליים שונים. מטרת ההערכה היא להתחקות אחרי שורשי הבעיה ולהמליץ על תוכנית התערבות פרטנית וכוללנית מתאימה. המידע מההערכה הפסיכולוגית יועבר להורים וישמר בתוך תיק בשירות הפסיכולוגי.

                             ילד משחק במכונית משחק

  • השתתפות בוועדות רב מקצועיות ובוועדות זכאות ואיפיון – סיוע בתהליכי הפניית ילדים להתערבות חינוכית וטיפולית מתאימה וכל הכרוך בכך: התלבטויות של ההורים, הסבר על מסגרות חינוך מיוחד או על תמיכה במסגרת החינוך הרגיל ומתן חוות דעת מקצועית בוועדות השונות.
  • התערבות וייעוץ במצבי חירום או משבר – עזרה למשפחות שעוברות מצבי משבר וטראומה, בצד ליווי מערכתי ופרטני במצבי חירום לאומי או קהילתי.
  • טיפול פסיכולוגי לילדים ונוער – טיפולים באמצעות שיחה ומשחק. הטיפול לרוב מלווה בהדרכת הורים קבועה וניתן על ידי צוות מיומן.
  • קבוצות מוכנות רגשית לכיתה א' – לאחר החזרה מחופשת הפסח, הפסיכולוגים עורכים בגני החובה קבוצות שיח המעודדות עיבוד רגשי של תחושות הילדים לקראת המעבר לכיתה א'.
  • הדרכה וטיפול בהורות – השירות הפסיכולוגי מהוה כתובת מקצועית להורים לצורך ייעוץ ראשוני או מתמשך בנושאים הקשורים בהורות והתפתחות ילדים. הטיפול מיועד לזוג הורים, או להורה אחד במשפחות יחידניות.
  • טיפול קבוצתי – טיפולים קבוצתיים מיועדים לקבוצות ילדים או נוער. הקבוצות מוצעות במקרים בהם יש ערך מוסף לטיפול קבוצתי. מנחי הקבוצות מספקים למשתתפים התנסויות מותאמות למטרה הטיפולית של הקבוצה, ומעודדים אותם לחלוק את רגשותיהם ומחשבותיהם עם הקבוצה.
  • הרצאות להורים – צוות הפסיכולוגים והמטפלים הפרא-רפואיים מקיימים הרצאות פתוחות לקהל המיועדות להורים, ועוסקות בשלבי ההתפתחות השונים, מתן כלים להורים ועוד. ההרצאות הינן ללא תשלום ומתפרסמות בלוח המודעות היישובי.

כל התערבות ישירה של פסיכולוג/ית המסגרת החינוכית עם ילד/ה, מחייבת יידוע מראש והסכמה בכתב של ההורים.