פרוטוקולים של ועדת תנועה מקומית

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ועדת תמרור מקומית 12/07/2022 12.07.2022
ועדת תמרור מקומית 01/02/22 01.02.2022
ועדת תמרור מקומית 25/10/21 25.10.2021
ועדת תמרור מקומית 05/04/21 05.04.2021
ועדת תמרור מקומית 10/08/20 10.08.2020
ועדת תמרור מקומית 06/01/20 06.01.2020
ועדת תמרור מקומית 15/04/19 15.04.2019
ועדת תמרור מקומית 21/05/18 21.05.2018
ועדת תמרור מקומית 07/05/17 07.05.2017
ועדת תמרור מקומית 19/05/16 19.05.2016
ועדת תמרור מקומית 16/02/15 16.02.2015
ועדת תמרור מקומית 12/03/14 12.03.2014
ועדת תמרור מקומית 09/12/12 09.12.2012
ועדת תמרור מקומית 07/12/11 07.12.2011
ועדת תמרור מקומית 16/05/11 16.05.2011
ועדת תמרור מקומית 04/01/11 - 2 04.01.2011
ועדת תמרור מקומית 04/01/11 04.01.2011
ועדת תמרור מקומית 14/09/10 14.09.2010
ועדת תמרור מקומית 29/06/10 29.06.2010
ועדת תמרור מקומית 16/03/10 16.03.2010
ועדת תמרור מקומית 12/09/04 12.09.2004