פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבה מן המניין 09-22 13.09.2022
ישיבה מן המניין 08-22 05.07.2022
ישיבה מן המניין 07-22 07.06.2022
ישיבה שלא מן המניין 06-22 07.06.2022
ישיבה מן המניין 05-22 01.05.2022
ישיבה מן המניין 04-22 05.04.2022
ישיבה מן המניין 03-22 08.03.2022
ישיבה מן המניין 02-22 07.02.2022
ישיבה מן המניין 01-22 18.01.2022
ישיבה מן המניין 12-21 07.12.2021
ישיבה שלא מן המניין 11-21 07.12.2021
ישיבה מן המניין 10-21 09.11.2021
ישיבה מן המניין 9-21 12.10.2021
ישיבה מן המניין 8-21 03.08.2021
ישיבה מן המניין 7-21 29.06.2021
ישיבת מועצה שלא מן המניין 06-21 29.06.2021
ישיבה מן המניין 05-21 18.05.2021
ישיבה מן המניין 04-21 27.04.2021
ישיבה מן המניין 03-21 15.03.2021
ישיבה מן המניין 2-21 23.02.2021
ישיבת מועצה מהמניין 06-20 29.09.2020
ישיבה מן המניין 05-20 28.07.2020
ישיבת מועצה שלא מן המניין 02-20 23.06.2020
ישיבת מועצה מהמניין 04-20 23.06.2020
ישיבת מועצה מהמניין 03-20 26.05.2020
ישיבת מועצה מהמניין 02-20 18.02.2020
ישיבת מועצה מהמניין 14-19 31.12.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13-19 31.12.2019
ישיבת מועצה מהמניין 12-19 19.11.2019
ישיבת מועצה מהמניין 11-19 29.10.2019
ישיבת מועצה מהמניין 10-19 24.09.2019
ישיבת מועצה מהמניין 9-19 25.06.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין 8-19 25.06.2019
ישיבת מועצה מהמניין 7-19 28.05.2019
ישיבת מועצה מהמניין 6-19 30.04.2019
ישיבת מועצה מהמניין 5-19 19.03.2019
ישיבת מועצה מהמניין 4-19 12.02.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין 3-19 12.02.2019
ישיבה שלא מן המניין 01-19 08.01.2019
ישיבת מועצה מהמניין 8-18 28.08.2018
ישיבת מועצה מהמניין 7-18 19.06.2018
ישיבת מועצה מהמניין 6-18 29.05.2018
ישיבת מועצה מהמניין 5-18 24.04.2018
ישיבת מועצה מהמניין 4-18 27.03.2018
ישיבת מועצה מהמניין 3-18 27.02.2018
ישיבת מועצה מהמניין 2-18 23.01.2018
ישיבת מועצה שלא מן המניין 1-18 23.01.2018
ישיבת מועצה מהמניין 11-17 26.12.2017
ישיבת מועצה מהמניין 10-17 28.11.2017
ישיבת מועצה מהמניין 9-17 24.10.2017
ישיבת מועצה מהמניין 8-17 12.09.2017
ישיבת מועצה מהמניין 7-17 27.06.2017
ישיבת מועצה מהמניין 6-17 27.06.2017
ישיבת מועצה מהמניין 5-17 23.05.2017
ישיבת מועצה מהמניין 4-17 26.04.2017
ישיבת מועצה מהמניין 3-17 21.03.2017
ישיבת מועצה מהמניין 2-17 28.02.2017
ישיבת מועצה מהמניין 1-17 24.01.2017
ישיבת מועצה מהמניין 36-16 20.12.2016
ישיבת מועצה שלא מן המניין 35-16 20.12.2016
ישיבת מועצה מהמניין 34-16 29.11.2016
ישיבת מועצה מהמניין 33-16 25.10.2016
ישיבת מועצה מהמניין 32-16 20.09.2016
ישיבת מועצה מהמניין 31-16 28.06.2016
ישיבת מועצה מהמניין 30-16 17.05.2016
ישיבת מועצה מהמניין 29-16 17.05.2016
ישיבת מועצה מהמניין 28-16 12.04.2016
ישיבת מועצה מהמניין 27-16 08.03.2016
ישיבת מועצה מהמניין 26-16 02.02.2016
ישיבת מועצה מהמניין 25-15 29.12.2015
ישיבת מועצה שלא מן המניין 24-15 29.12.2015
ישיבת מועצה מהמניין 23-15 03.11.2015
ישיבת מועצה מהמניין 22-15 08.09.2015
ישיבת מועצה מהמניין 21-15 30.06.2015
ישיבת מועצה שלא מן המניין 20-15 30.06.2015
ישיבת מועצה מהמניין 19-15 26.05.2015
ישיבת מועצה מהמניין 18-15 28.04.2015
ישיבת מועצה מהמניין 17-15 24.03.2015
ישיבת מועצה מהמניין 16-15 24.02.2015
ישיבת מועצה מהמניין 15-15 20.01.2015
ישיבת מועצה שלא מן המניין 14-15 20.01.2015
ישיבת מועצה מהמניין 13-14 02.12.2014
ישיבת מועצה מהמניין 12-14 28.10.2014
ישיבת מועצה מהמניין 11-14 09.09.2014
ישיבת מועצה מהמניין 10-14 08.07.2014
ישיבת מועצה מהמניין 9-14 20.05.2014
ישיבת מועצה שלא מן המניין 8-14 20.05.2014
ישיבת מועצה מהמניין 7-14 08.04.2014