פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 18-09 29.12.2009
ישיבת מועצה שלא מן המניין 17-09 29.12.2009
ישיבת מועצה מהמניין 15-09 24.11.2009
ישיבת מועצה שלא מן המניין 14-09 24.11.2009
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13-09 29.10.2009
ישיבת מועצה מהמניין 12-09 29.10.2009
ישיבת מועצה מהמניין 11-09 22.09.2009
ישיבת מועצה שלא מן המניין 10-09 22.09.2009
ישיבת מועצה מהמניין 09-09 07.07.2009
ישיבת מועצה שלא מן המניין 06-09 06.04.2009