פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה שלא מן המניין 29-10 29.12.2010
ישיבת מועצה שלא מן המניין 27-10 30.11.2010
ישיבת מועצה מהמניין 26-10 26.10.2010
ישיבת מועצה מהמניין 25-10 21.09.2010
ישיבת מועצה מהמניין 24-10 29.06.2010
ישיבת מועצה מהמניין 23-10 25.05.2010
ישיבת מועצה מהמניין 22-10 27.04.2010
ישיבת מועצה מהמניין 21-10 23.03.2010
ישיבת מועצה מהמניין 20-10 23.02.2010
ישיבת מועצה מהמניין 19-10 31.01.2010