פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 41-11 13.12.2011
ישיבת מועצה שלא מן המניין 40-11 13.12.2011
ישיבת מועצה מהמניין 39-11 22.11.2011
ישיבת מועצה שלא מן המניין 38-11 22.11.2011
ישיבת מועצה מהמניין 37-11 11.10.2011
ישיבת מועצה מהמניין 36-11 13.09.2011
ישיבת מועצה מהמניין 35-11 28.06.2011
ישיבת מועצה מהמניין 34-11 17.05.2011
ישיבת מועצה מהמניין 33-11 29.03.2011
ישיבת מועצה מהמניין 32-11 22.02.2011
ישיבת מועצה מהמניין 31-11 25.01.2011