פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 3-13 31.12.2013
ישיבת מועצה שלא מן המניין 2-13 26.11.2013
ישיבת מועצה מהמניין 57-13 19.06.2013
ישיבת מועצה מהמניין 55-13 23.04.2013
ישיבת מועצה מהמניין 55-13 א 23.04.2013
ישיבת מועצה מהמניין 54-13 26.02.2013
ישיבת מועצה מהמניין 53-13 29.01.2013