פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 13-14 02.12.2014
ישיבת מועצה מהמניין 12-14 28.10.2014
ישיבת מועצה מהמניין 11-14 09.09.2014
ישיבת מועצה מהמניין 10-14 08.07.2014
ישיבת מועצה מהמניין 9-14 20.05.2014
ישיבת מועצה שלא מן המניין 8-14 20.05.2014
ישיבת מועצה מהמניין 7-14 08.04.2014
ישיבת מועצה מהמניין 6-14 04.03.2014
ישיבת מועצה מהמניין 5-14 21.01.2014
ישיבת מועצה שלא מן המניין 4-14 21.01.2014