פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 25-15 29.12.2015
ישיבת מועצה שלא מן המניין 24-15 29.12.2015
ישיבת מועצה מהמניין 23-15 03.11.2015
ישיבת מועצה מהמניין 22-15 08.09.2015
ישיבת מועצה מהמניין 21-15 30.06.2015
ישיבת מועצה שלא מן המניין 20-15 30.06.2015
ישיבת מועצה מהמניין 19-15 26.05.2015
ישיבת מועצה מהמניין 18-15 28.04.2015
ישיבת מועצה מהמניין 17-15 24.03.2015
ישיבת מועצה מהמניין 16-15 24.02.2015
ישיבת מועצה מהמניין 15-15 20.01.2015
ישיבת מועצה שלא מן המניין 14-15 20.01.2015