פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 36-16 20.12.2016
ישיבת מועצה שלא מן המניין 35-16 20.12.2016
ישיבת מועצה מהמניין 34-16 29.11.2016
ישיבת מועצה מהמניין 33-16 25.10.2016
ישיבת מועצה מהמניין 32-16 20.09.2016
ישיבת מועצה מהמניין 31-16 28.06.2016
ישיבת מועצה מהמניין 30-16 17.05.2016
ישיבת מועצה מהמניין 29-16 17.05.2016
ישיבת מועצה מהמניין 28-16 12.04.2016
ישיבת מועצה מהמניין 27-16 08.03.2016
ישיבת מועצה מהמניין 26-16 02.02.2016