פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 11-17 26.12.2017
ישיבת מועצה מהמניין 10-17 28.11.2017
ישיבת מועצה מהמניין 9-17 24.10.2017
ישיבת מועצה מהמניין 8-17 12.09.2017
ישיבת מועצה מהמניין 7-17 27.06.2017
ישיבת מועצה מהמניין 6-17 27.06.2017
ישיבת מועצה מהמניין 5-17 23.05.2017
ישיבת מועצה מהמניין 4-17 26.04.2017
ישיבת מועצה מהמניין 3-17 21.03.2017
ישיבת מועצה מהמניין 2-17 28.02.2017
ישיבת מועצה מהמניין 1-17 24.01.2017