פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 12-18 04.12.2018
ישיבת מועצה מהמניין 8-18 28.08.2018
ישיבת מועצה מהמניין 7-18 19.06.2018
ישיבת מועצה מהמניין 6-18 29.05.2018
ישיבת מועצה מהמניין 5-18 24.04.2018
ישיבת מועצה מהמניין 4-18 27.03.2018
ישיבת מועצה מהמניין 3-18 27.02.2018
ישיבת מועצה מהמניין 2-18 23.01.2018
ישיבת מועצה שלא מן המניין 1-18 23.01.2018