פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 14-19 31.12.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין 13-19 31.12.2019
ישיבת מועצה מהמניין 12-19 19.11.2019
ישיבת מועצה מהמניין 11-19 29.10.2019
ישיבת מועצה מהמניין 10-19 24.09.2019
ישיבת מועצה מהמניין 9-19 25.06.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין 8-19 25.06.2019
ישיבת מועצה מהמניין 7-19 28.05.2019
ישיבת מועצה מהמניין 6-19 30.04.2019
ישיבת מועצה מהמניין 5-19 19.03.2019
ישיבת מועצה מהמניין 4-19 12.02.2019
ישיבת מועצה שלא מן המניין 3-19 12.02.2019
ישיבת מועצה מהמניין 01-20 21.01.2019
ישיבת מועצה מהמניין 2-19 08.01.2019