פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבת מועצה מהמניין 10-20 29.12.2020
ישיבת מועצה שלא מן המניין 09-20 29.12.2020
ישיבת מועצה מהמניין 08-20 24.11.2020
ישיבת מועצה מהמניין 07-20 27.10.2020
ישיבת מועצה מהמניין 06-20 29.09.2020
ישיבת מועצה שלא מן המניין 01-20 23.06.2020
ישיבת מועצה מהמניין 04-20 23.06.2020
ישיבת מועצה מהמניין 03-20 26.05.2020
ישיבת מועצה מהמניין 02-20 18.02.2020