פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבה מן המניין 12-21 07.12.2021
ישיבה שלא מן המניין 11-21 07.12.2021
ישיבה מן המניין 10-21 09.11.2021
ישיבה מן המניין 9-21 12.10.2021
ישיבה מן המניין 8-21 03.08.2021
ישיבה מן המניין 7-21 29.06.2021
ישיבת מועצה שלא מן המניין 06-21 29.06.2021
ישיבה מן המניין 05-21 18.05.2021
ישיבה מן המניין 04-21 27.04.2021
ישיבה מן המניין 03-21 15.03.2021
ישיבה מן המניין 2-21 23.02.2021
ישיבה מן המניין 1-21 26.01.2021