פרוטוקולים של מועצת העיר

סוג ועידה # פרוטוקול תאריך מסמכים
ישיבה מן המניין 07-22 07.06.2022
ישיבה שלא מן המניין 06-22 07.06.2022
ישיבה מן המניין 05-22 01.05.2022
ישיבה מן המניין 04-22 05.04.2022
ישיבה מן המניין 03-22 08.03.2022
ישיבה מן המניין 02-22 07.02.2022
ישיבה מן המניין 01-22 18.01.2022