ראשי מועצה לשעבר

אריה פכטר
אריה פכטר
10.10.2008 ואילך
אברהם בנבניסטי
אברהם בנבניסטי
31.07.68 עד 10.02.74
יצחק אלישיב
יצחק אלישיב
10.02.74 עד 06.09.88
אמנון זך
אמנון זך
06.09.88 עד 10.10.08
דוד ז'ז'ק
דוד ז'ז'ק
10.02.67 עד 26.02.67
מ
מ"מ ראש המועצה: אברהם בנבניסטי
10.02.67 עד 06.09.67
דוד ז'ז'ק
דוד ז'ז'ק
06.09.67 עד 31.07.68
אבנר גרעין
אבנר גרעין
07.11.54 עד 13.05.58
מאיר דינור
מאיר דינור
13.05.58 עד 01.12.65
סנדר ליבוביץ
סנדר ליבוביץ
01.12.65 עד 10.02.67
יעקב מנדלבאום
יעקב מנדלבאום
13.08.51 עד 07.11.54