שאלות נפוצות

ניתן לשקול הישארות שנה נוספת בגן חובה בשנת הלימודים עבור ילדי גן חובה הצעירים בשנתון (ילידי אוקטובר, נובמבר, דצמבר בלבד).

המקרים בהם תישקל הישארות שנה נוספת הינם מקרים שבהם יש חשד לקיומו של עיכוב התפתחותי, לימודי או רגשי, וההערכה היא שהישארות שנה נוספת תסייע לילד להגיע לכיתה א' ברמת מוכנות גבוהה יותר. קיומם של קשיים שצפויים להתמיד לאחר העלייה לכיתה א', ושאינם קשורים לבשילה רגשית או לימודית, כגון קיומן של לקויות למידה, או הפרעת קשב וריכוז אינם מצדיקים הישארות שנה נוספת. אתם מוזמנים להתייעץ בנושא זה עם הגננת ו/או עם פסיכולוג/ית הגן.

ועדת שילוב מוסדית היא ועדה מקצועית הפועלת מתוקף תיקון מס' 7 לחוק חינוך מיוחד המכונה "חוק השילוב".ועדת השילוב קובעת האם ילד שאותר כסובל מקשיים זכאי להיכלל בתכנית השילוב במסגרת החינוך הרגיל ויהיה זכאי לתמיכה משעות החינוך המיוחד.
כגון: שעות הוראה מתקנת, גננת שי"ח, גן משולב, סייעת (זאת בהתאם לקריטריונים המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך).

ילדים עם לקות שמיעה או לקות ראייה יוכלו לקבל הוראה תומכת בהתאם. הוועדה תדון בילדים בעלי לקות משמעותית, שיש לגביהם מסמך אבחנתי קביל המבוסס על בדיקה ואיבחון של גורם מקצועי (כמפורט בחוזר מנכ"ל). ועדת השילוב מתקיימת במהלך שנת הלימודים והחלטותיה ייושמו בשנת הלימודים הבאה. בגני הילדים הוועדה מתקיימת במועצה המקומית וכוללת נציגים של הרשות. בבתי הספר הוועדה היא מוסדית וכוללת את צוות בית הספר.

ועדת השמה פועלת מכוח חוק חינוך מיוחד במטרה לקבוע האם ילד עם צרכים מיוחדים זכאי ללמוד במסגרת החינוך המיוחד. על-פי החוק, יש לתת עדיפות ככל הניתן להשמתו של תלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו במסגרת זו.

תלמיד הלומד במסגרת של החינוך הרגיל יופנה לוועדת ההשמה רק לאחר שמוצו כל הדרכים לשלבו, נבנתה עבורו תכנית חינוכית יחידנית והתקיימה ועדת שילוב בעניינו.

הפניית תלמיד לוועדת השמה נעשית על-פי החלטת המסגרת החינוכית בה הוא נמצא, ועדת שילוב, ההורים או כל גורם טיפולי אחר.

בוועדת ההשמה ניתנת להורים הזכות להציג את ילדם. הוועדה לוקחת בחשבון את עמדת ההורים בעניין השמת הילד, ובמידה וההורים אינם מסכימים עם החלטת הוועדה, הם מוזמנים לפנות לוועדת ערר.