שירות פסיכולוגי משלים (שפ"ם)

השירות הפסיכולוגי המשלים (שפ"ם) הינו גוף משלים לשירותים הניתנים במסגרת השירות הפסיכולוגי החינוכי. השירותים כרוכים בתשלום, ניתן לפנות לבקשת הנחה בכפוף להצגת מסמכים מתאימים.

טיפול פסיכולוגי והדרכת הורים – טיפולים ארוכי טווח בילדים ובהוריהם.
הטיפולים ניתנים על ידי פסיכולוגים חינוכיים וקליניים.שירות פסיכולוגי משלים

אבחון פסיכולוגי ודידקטי  מיועד לילדים המגלים קשיים בלמידה, על מנת לעמוד על מקור הקשיים ו/או הלקויות.
מתוך האבחון נגזרות המלצות לדרכי טיפול והתאמות לימודיות בבית ובמסגרת החינוכית.
את האבחונים ניתן להגיש לוועדת התאמות במשרד החינוך, לצורך קביעת התאמות בלמידה ודרכי היבחנות.

אבחון פסיכולוגי – מטרת האבחון הפסיכולוגי לשקף את יכולותיו הקוגניטיביות של הילד, בצד מאפיינים רגשיים ותכנים מעולמו הפנימי.

אבחון דידקטי – האבחון הדידקטי מתאר את כלל יכולות הלמידה השונות של הילד.
קיימת אפשרות לבצע אבחון דידקטי, ללא חלקים פסיכולוגיים.
ניתן להתייעץ לגבי נחיצות האבחון וסוג האבחון הנדרש (פסיכולוגי, דידקטי או פסיכו-דידקטי).

אבחוני הדלגה לילדי הגן- מיועדים לילדים שנולדו לאחר ה-31/12, והוריהם רוצים לרשום אותם לכיתה א`.
המטרה היא לבחון את מידת התאמתו של הילד לכיתה א`, על אף גילו הצעיר.