השירות הפסיכולוגי המשלים (שפ"ם) הינו גוף משלים לשירותים הניתנים במסגרת השירות הפסיכולוגי החינוכי. השירותים כרוכים בתשלום, ניתן לפנות לבקשת הנחה בכפוף להצגת מסמכים מתאימים.

  • טיפול פסיכולוגי והדרכת הורים – טיפולים ארוכי טווח בילדים ובהוריהם. הטיפולים ניתנים על ידי פסיכולוגים חינוכיים וקליניים.
  • אבחון פסיכולוגי ודידקטי – מיועד לילדים המגלים קשיים בלמידה, על מנת לעמוד על מקור הקשיים ו/או הלקויות. מתוך האבחון נגזרות המלצות לדרכי טיפול והתאמות לימודיות בבית ובמסגרת החינוכית. את האבחונים ניתן להגיש לוועדת התאמות במשרד החינוך, לצורך קביעת התאמות בלמידה ודרכי היבחנות.
  • אבחון פסיכולוגי – מטרת האבחון הפסיכולוגי לשקף את יכולותיו הקוגניטיביות של הילד, בצד מאפיינים רגשיים ותכנים מעולמו הפנימי.
  • אבחון דידקטי – האבחון הדידקטי מתאר את כלל יכולות הלמידה השונות של הילד. קיימת אפשרות לבצע אבחון דידקטי, ללא חלקים פסיכולוגיים. ניתן להתייעץ לגבי נחיצות האבחון וסוג האבחון הנדרש (פסיכולוגי, דידקטי או פסיכו-דידקטי).
  • אבחוני הדלגה לילדי הגן- מיועדים לילדים שנולדו לאחר ה-31/12,והוריהם רוצים לרשום אותם לכיתה א'. המטרה היא לבחון את מידת התאמתו של הילד לכיתה א', על אף גילו הצעיר.

תמונה של עפרונות צבעוניים