תו חניה לתושבים

הנפקת תו חניה

תו החניה של המועצה המקומית אזור (להלן: "המועצה") מאפשר לך להחנות את רכבך ללא תשלום בכל רחבי היישוב בתחום חניה מוסדרת (בסימון כחול-לבן) באזור ועל פי הוראות התמרור במקום. ניתן להגיש בקשה לתו חניה באמצעות טופס מקוון (למעבר לטופס מכוון לחץ כאן) ולקבלו ישירות לביתך. שים לב: התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או להעברה לאדם אחר. או רכב אחר. תו חניה אזורי ניתן לתושבי אזור על פי סעיף 15 (א) לחוק עזר לאזור (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ז – 2006

שירות תו חניה עד הבית!

השירות מאפשר לך לקבל תו חניה ללא הגעה למשרדי המחלקה באמצעות טופס מקוון. התו ישלח לביתך תוך 3 ימי עבודה מאישור הבקשה במחלקה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, על פי הצורך. השירות ניתן ללא תשלום.

חידוש תו חניה

על מנת לחדש תו חניה, יש להגיש בקשה חדשה לקבלת תו חניה באמצעות טופס מקוון (כמפורט מטה), באחד מהמקרים האלה:
  • תו חניה שפג תוקפו
  • החלפת רכב – קניית רכב חדש או רכב אחר ממקום העבודה
  • שינוי מקום המגורים ביישוב
יש להחזיר את תו החניה הקודם לשליח.

קריטריונים לקבלת תו חניה

  1. כתובת מגורים של בעל הרכב במועצה המקומית אזור המעודכנת במשרד הפנים
  2. בעלות על הרכב* (ראה פירוט מטה).
  3. רישיון רכב בתוקף.

הנחיות להגשת בקשה באמצעות טופס מקוון (תהליך ממוחשב מלא):

יש למלא את הטופס המקוון להגשת בקשה לתו חניה על פי ההנחיות. עם סיום התהליך, יתקבל מספר פניה באמצעותו תוכלו לבדוק את סטטוס פנייתך במערכת המקוונת. התו ישלח אליך לכתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים, תוך 3 ימי עבודה מאישור הבקשה במועצה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, על פי הצורך. מסמכים דרושים לקבלת תו חניה אם אינך בעל הרכב
  • המחזיק ברכב ממקום העבודה – אישור הצמדת רכב ממקום העבודה או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.
  • המחזיק ברכב שכור מחברת השכרה (לתקופה של 7 ימים ומעלה) – חוזה שכירות חתום מחברת השכרה/ ליסינג.
  • בנו או בתו של בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי – תצהיר משפטי מאושר בידי עורך דין או רשם בית המשפט, שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד את רכבו לשימוש הבלעדי של בנו או בתו. תו החניה ינתן בתנאי שלמבקש אין רכב נוסף ברשותו. תוקף התו יהיה עד שנה בלבד. בתום תקופה זו ניתן להאריך את תוקף התו.
  • רכב חדש – רישיון רכב בצירוף אישור העברת בעלות או חוזה חכירה.
במידת הצורך נבקשך להמציא מסמכים נוספים. למעבר לטופס המקוון – לחץ כאן