לאחר עבודה מאומצת שהובילה הנהלת המועצה אל מול גורמי הממשל הרלוונטיים גובשה תכנית המתאר ליישוב אזור.

כלל המידע המדויק והנרחב מוצג לפניכם בפורמטים ייעודיים מוזמנים לעיין ולהאיר במידת הצורך.

תכנית המתאר הכוללנית של אזור קובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח שלה לשנים הבאות.

התכנית מייעדת שטחים עבור כלל השימושים העתידיים הנדרשים כגון מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, תנועה, נוף, קיימות ועוד.

עקרונות התכנון משקפים את חזון היישוב שגובש בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית ותושבי היישוב.