תכנית מתאר

מה זו תכנית מתאר כוללנית ואיך זה קשור אלי?


תכנית מתאר היא תכנית פיסית הקובעת את האופן בו תמשיך אזור להתפתח בעשרים השנים הבאות. התכנית תקבע מה מותר ומה אסור לפתח בעיר בשנים הקרובות, כלומר כיצד יתפתחו המגורים, המסחר, שירותי הציבור, השטחים הפתוחים ועוד.

ככלל התכנית תעסוק בקביעת מדיניות התכנון וכיווני הפיתוח של היישוב לשנת היעד – 2035. התכנית מגדירה כמה תושבים עתידים לחיות באזור בעתיד. התכנית מייעדת שטחים פיסיים לכל צרכי התושבים (הקיימים והעתידיים), היכן לגור, לבלות, לקנות, ללמוד, לעבוד וכדומה. תכנית מתאר כשמה כן היא, היא תכנית מתארת, כלומר תכנית שמביטה מלמעלה ולא נכנסת לרמת הבית הבודד. התכנית תעסוק בסוגיות חשובות מאוד לעיר כגון: זהותה ואופיה של העיר מול מגמות הפיתוח וההתחדשות העירונית, עצמאותה של העיר יחד עם היותה חלק ממרחב מטרופלין ת"א, היקפי האוכלוסייה צפויים והיקפי המגורים נדרשים, מערך התנועה והכבישים, מערך השטחים הפתוחים ומבני הציבור המשרתים את הקהילה, מערך תשתיות מים, ביוב, חשמל, נושאים סביבתיים, כולל מפגעי זיהום אורי ורעש ועוד.

מה שייקבע בתכנית עתיד להשפיע על כל מי שגר, עובד, עושה עסקים, לומד, או מבלה בעיר. לאחרונה שונה חוק התכנון והבנייה והוא מאפשר לכל יישוב שיש לו תכנית מתאר כוללנית מאושרת, לאשר תכניות מפורטות יותר בתוך העיר עצמה (מעביר סמכות לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המקומית). המשמעות היא שלתושבי אזור, באמצעות נבחרי הציבור שלהם, תהיה השפעה גדולה יותר על התפתחות היישוב.

 

מי מכין את התכנית


את התכנית מכין צוות מקצועי ורחב של מומחים לכל התחומים בהם עוסקת התכנית (כאמור: בנייה, תחבורה, שטחים פתוחים, סביבה, עסקים, תיירות, שיתוף הציבור ועוד). מזמיני התכנית הם מועצה מקומית אזור ומנהל התכנון במשרד הפנים. תהליך הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, נציגי וועדת התכנון ועוד. זה חשוב כי כך דואגים שהכנת התכנית מתואמת עם כל מי שצריך, שיתוף הפעולה יאפשר עם סיום הכנתה, לאשר אותה ביתר קלות. בראש צוות התכנון עומדת אדר` נעמה מליס מנעמה מליס אדריכלים.

 

בנוסף, מי שמשתתף בהכנת התכנית – זה אתם!


תהליך התכנון יכלול סדרת מפגשים עם הציבור, סקרים ואפשרויות השתתפות נוספות. המטרה היא להתחשב ככל הניתן בדעות וברצונות. לשם כך השתתפותכם לאורך התהליך חשובה!

רוצים להיות בקשר ולהשתתף – לחצו כאן להשארת פרטים!

 

מה יוצא בסוף


בסופו של דבר (אחרי תהליך של כשנה וחצי) מקבלת העיר 3 תוצרים:

תשריט – כלומר מפה של העיר בצבעים שונים. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר (לדוגמא: מגורים, מסחר, מבני ציבור, שטחים פתוחים ועוד).
תקנון – חוברת עבה שכתובה בצורה משפטית הכוללת את הוראות התכנית. כאמור, אחרי אישור התכנית התקנון שלה הופך לחוק מחייב.
נספחים – מסמכים המפרטים בנוגע דברים שחייבים לעשות (נספחים מחייבים) בנושאים שונים, כגון: תחבורה, ניקוז, תשתיות ולגבי דברים שכדאי לעשות (נספחים מנחים) בנושאים שונים כגון: (שימור, סביבה וכדומה).

 

 

מה ההבדל בין תכנית מתאר לתכניות אחרות?


חשוב להבין כי תכנית המתאר ליישוב כפופה לתכניות גדולות יותר (כאלו של האזור או של כל המדינה) שנמצאות "מעליה". יש לא מעט תכניות גדולות שקובעות לעיר חלק מכללי המשחק. "מתחת" לתכנית של היישוב יש תכניות קטנות יותר המפרטות אותה וקובעות מה יקרה בשכונה או אזור מצומצם (לדוגמא: תכנית של פינוי ובינוי או תכנית שינוי של אזור מסחרי). תכניות אלו יהיו כפופות לתכנית המתאר.

 

 

 

מה קורה ומתי?


מהלך קידום התכנית מתחלק לשלושה שלבים מרכזיים: קודם מתכננים (סך הכל כשנה וחצי של עבודה) אחר כך מאשרים את התכנית (תלוי בכל מיני דברים אבל לוקח בד"כ עוד כשנתיים) אחר כל אפשר להתחיל ביישום התכנון

שלב התכנון מורכב מארבעה שלבים מרכזיים:

בשלב הראשון לומד צוות התכנון את המצב הקיים ביישוב מכל הבחינות הרלוונטיות (מצב התחבורה, המגורים, הסביבה, התיירות, המסחר, מבני הציבור ועוד). בסופו של דבר מבינים מהן הבעיות המרכזיות שצריך לטפל בהן ומהן ההזדמנויות המרכזיות אותן אפשר לנצל. בשלב זה יערכו כמה מפגש ציבורי בו בקש ללמוד מכם מהן לדעתכם הסוגיות המרכזיות בהן צריכה להתמקד התכנית, מהן הבעיות וההזדמנויות החשובות ביותר.

בשלב השני מגבשים יחד את החזון לעוד כ- 20 שנה. צוות התכנון יחד עם התושבים מגבשים תמונת עתיד – כיצד תראה אזור בעתיד. החזון מגדיר לאן רוצים להגיע ביחס לסוגיות התכנון המרכזיות שהוגדרו בשלב הקודם. בשלב זה נקבעות גם מטרות התכנית ויעדיה.

בשלב השלישי מפתח צוות התכנון חלופות, כלומר כמה דרכים שונות כדי להשיג את המטרות שנקבעו קודם. בשלב זה ניפגש פעם נוספת לדיון בדילמות או שאלות תכנוניות בהן נבקש את להקשיב לדעת הציבור.

בשלב הרביעי יתכנס צוות התכנון ויכין טיוטה של התכנית הסופית. אז ניפגש שוב, נציג את התכנית ונבקש לקבל משוב לפני סיכום והכנת המסמכים השונים.

לאחר שמגבשים את כל המסמכים הסופיים מגישים את התכנית לוועדות שצריכות לאשר אותה (קודם כל בעיר ואחר כך הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה (בה שותפים משרדי ממשלה רבים ונציגים של המחוז). עם אישור התכנית היא מקבלת תקף של חוק מחייב.