רפי אביזוב
ע.מנהל מחלקה
050-4004345

מחלקת אחזקה 

נקראת גם מחלקת עבודות ציבוריות

מחלקת עבודות ציבוריות מטפלת בכל נושא העבודות הציבוריות במועצה כגון:

  • מפגעים בכבישים ובמדרכות והאינסטלציה
  • כל נושא התחזוקה במבנים הציבוריים
  • ארגון כל נושא הלוגיסטי באירועים
  • הצבת שילוט וכדומה.