משה ישי
מנהל מחלקת פיקוח וחניה
03-6545450

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'– ה' בין השעות 08:30-13:00, יום ג' בין השעות: 16:00-18:30, ניתן להגיע באמצעות זימון תור בלבד!

107- המוקד העירוני זמין 24/7

 

תחומי אחריות

"מחלקת הפיקוח והחניה, הינה הזרוע הביצועית של אכיפת חוקי העזר ושמירת הסדר הציבורי ביישוב. פקחי המחלקה, יחד עם משטרת ישראל, עושים לילות כימים על מנת לשמור על בטחון היישוב ומתן מענה ראוי לתושבים. אנו מבקשים מהציבור לשמור על ניקיון היישוב והסדר ולהימנע מצעדי הענישה של הפיקוח. מוקד 107, עומד לרשות הציבור 24/7".

בתחילת חודש פברואר 2010, הופעלה ביישוב מערכת לאכיפת חוקי העזר בעניין העמדת רכבים ואיכות הסביבה, מחלקת הפיקוח והחניה.


מטרות המחלקה

  • מניעת חניות במקומות האסורים לחניה ע"פ החוק כגון: חניה על מדרכה, על מעברי חציה, במקומות המסומנים באדום לבן, חניות כפולות חניות המיועדות לנכים, חניות בתחנות אוטובוסים וכיו"ב.
  • הגדלת כמות מקומות החניה ע"י מניעת התופעה של "חניה על אם הדרך" (אזרחים שנהגו להחנות את רכבם באזור ולנסוע באוטובוסים לתל-אביב).
  • פינוי רכבים נטושים ע"פ חוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984.
  • השלטת סדר ואכיפת חוקי העזר העירוניים ע"י התראות וקנסות ועד להגשת כתבי אישום בבית המשפט.
  • על-מנת לשפר את חזות היישוב יושם דגש על פינוי גזם בימים ובמועדים שנקבעו ע"י מחלקת התברואה.
  • הנפקת היתרי חניה לזכאים ע"פ חוק העזר לאזור (העמדת רכב וחניתו), התשס"ז – 2006.
  • הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה ע"פ חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993