יורם אורבך
קב"ט
03-6534516
050-6991449
משה ישי
מנהל מחלקת פיקוח וחניה
03-6545450
 

טלפונים לזמן חירום

פרטי יצירת קשר

משטרת ישראל

מד"א

כבאות והצלה

חברת חשמל

פיקוד העורף

הגנה על ילדים ברשת

מוקד עירוני

מוקד המידע של משטרת ישראל

הנחיות התגוננות לאוכלוסייה

בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו 1.5 דקהולפעול על-פי ההנחיות הבאות:

במבנה – יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן העומד לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות.
בחוץ – יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
ברכב – יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו – יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.
הסעות תלמידים / אוטובוסים – יש לעצור בצד הדרך, על הנהג לפתוח את הדלתות, על הנוסעים להתכופף ולהגן על הראש באמצעות הידיים מתחת לגובה החלונות .
אם לא ניתנה הנחיה אחרת – לאחר 10 דקות ניתן לצאת ממיגון . חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ .
במקרה כזה, יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה . יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

חירום

הנחיות לבחירת המרחב המוגן והכנתו

את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או השמע קול נפץ , לפי סדר העדיפות הבא:
ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) אוממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת.
מקלט בבניין משותף– בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי, ללא תלות בזמן ההתרעה.

מקלט ציבורי– בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה. באין ממ"ד, ממ"ק או מקלט, יש לבחורחדר פנימי מוגןשבו יש מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.
דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות . דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.

מקלטים ציבוריים:

 1. מקלט העליה השניה / ביאליק (השקמה)
 2. מקלט אחד במאי / ויצמן (הספריה הישנה)
 3. מקלט אנליביץ 6-8 בלוק 6
 4. מקלט יצחק שדה 8 בלוק 8
 5. מקלט יצחק שדה 18 מועצה מקומית אזור
 6. מקלט יצחק שדה 17 (מתנ"ס)
 7. מקלט קפלן 7
 8. מקלט קפלן 15 בית ספר מימון
 9. מקלט ציבורי ביה״ס השבעה

תמונה של שלט צהוב שרשום עליו באותיות בצבע ירוק מקלט

הסבר לעדכון ההנחיות:

בבניין בן שלוש קומות קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה האמצעית (קומה שנייה).
בבניין מעל שלוש קומות כל קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע ושתי הקומות העליונות.
אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת כניסת בניינים , מכוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים.
למידע נוסף ניתן לפנות: לאתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת www.oref.org.il , ובפייסבוק.

בהישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן על פי פרק הזמן העומד לרשותינו 1.5 דקה.
יש להמתין דקות ורק אז לצאת ממיגון. התמודדות הציבור והישמעות להנחיות חיונית להצלחתנו.
הנחיות פיקוד העורף הוכחו כמצילות חיים , כפי שאנו נוכחים מהאירועים בשטח בהם אנשים שנהגו על פי ההנחיות הצילו את חייהם וחיי משפחותיהם.
יש לפעול על פיהן בכל זמן. פיקוד העורף מדגיש כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות לציבור או במתן ההתרעה לציבור בעקבות פעילות מערכת כיפת ברזל וזאת משום שהמערכת אינה נותנת מענה הגנתי מלא לירי, לפיכך יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהקפיד על זמן ההמתנה במרחב המוגן 10 דקות מרגע השמע האזעקה או קול נפץ . פיקוד העורף הנחה את הרשויות המקומיות במרחבים : עוטף עזה , אשקלון , אשדוד ובאר שבע לפתוח את המקלטים הציבוריים .
פיקוד העורף מנחה את הרשויות המקומיות לפתוח מרכזי הפעלה ולעבוד בתכונת חירום . אסור בשום אופן להתקהל באירוע פגיעה – התקהלות מסכנת את התושבים עקב האפשרות לרסס ולנפלים כתוצאה ממערכת יירוט הטילים וכן מחשש למטח נוסף. יש להקפיד לסגור את דלת וחלון הממ " ד או את דלת וחלון החדר המוגן לאחר הכניסה אליו . מצגת הסברה ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת: www.oref.org.il במרכז

תמונה של דובי עם פלסטר

תחנות חלוקת מים בחירום:

 • חט"ב "רבין", רח' הרצוג 4 – בחצר ביה"ס.
 • מגרשי הטניס, רח' בן צבי פינת רח' ז'בוטינסקי.
 • רחבת מתנ"ס אזור, רח' יצחק שדה 15 (מול בניין המועצה).   

טיפה

בזמן חירום, אחריות המועצה לשמירה על רצף תפקודי באמצעות מערך החירום של המועצה.