חופש המידע

חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע במועצה: לתשלום אגרת חופש המידע לחצו כאן   דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2020 – לחצו לצפייה דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2019 – לחצו לצפייה דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2018 – לחצו לצפייה פניה לממונה חוק חופש המידע   חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 [לחץ כאן]

תקציב הרשות

תקציב המועצה 2022 תקציב המועצה 2021 תקציב המועצה 2020