מכרזי כח אדם

מרכזי כוח אדם במחלקות: הרווחה החינוך וההנדסה

מקבץ משרות במסגרת המכרזים הבאים: עובדים סוציאליים: מכרז מס` 10/2020 מכרז מס` 11/2020 מכרז מס` 12/2020 מכרז מס` 13/2020 מכרז מס` 14/2020 פסיכולוגים לשירות הפסיכולוגי החינוכי: מכרז מס` 15/2020 מכרז מס` 16/2020 מכרז מס` 17/2020 מכרז מס` 18/2020 מידען למחלקת ההנדסה ועדה לתכנון ובנייה: מכרז מס` 20/2020 מפקח בנייה למ` הנדסה ועדה לתכנון ובנייה: מכרז […]

מכרז כ"א חיצוני מספר 25-2020 מהנדס הרשות המקומית

מכרז חיצוני לתפקיד מהנדס הרשות המקומית והוועדה לתכנון ובניה: בהתאם לסעיף 40 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז-1977, נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה מכרז כ"א: 25-2020 תיאור המשרה: מהנדס הרשות המקומית והוועדה לתכנון ובניה כפיפות: מנכ"ל המועצה מתח דרגות: העסקה בחוזה בכירים 85%-95% משכר מנכ"ל, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ממשרד הפנים. שיעור […]